Wyjątkowy konkurs – CV Filipa Miłuńskiego!

CV

Kochani, dzisiaj na naszych łamach rozpoczyna się wyjątkowy konkurs! Każda i każdy z Was może wygrać opisywane przez nas ostatnio CV Filipa Miłuńskiego. Wydawca tego świetnego tytułu, Granna, ma dla nas jeden z pierwszych egzemplarzy, który zostanie podpisany przez Filipa z dedykacją dla zwycięzcy! Ale o szczegółach poniżej:

Szczegółowy regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu „CV” (dalej „Konkurs”) jest blog BoardGameGirl.pl.
2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs trwa od 18.10.2013 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 31.10.2013 r., do godziny 23:59.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com, na profilu „Board Game Girl”.
7. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
9. Organizator może usuwać treści (posty) zamieszczane przez Uczestników na profilu Board Game Girl w przypadku gdy posty te zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
10. Aktualne informacje na temat Konkursu będzie można znaleźć na stronie Organizatora: www.boardgamegirl.pl.
11. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
12. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
13. Konkurs polega na napisaniu Listu Motywacyjnego w komentarzu pod postem, w którym ogłaszany jest Konkurs.
14. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie.
15. Komentarze można wpisywać do ostatniego dnia października, tj. 31.10.2013 roku, do godziny 23:59.
16. Komentarze będą oceniane przez niezależne jury, w skład którego wchodzi redakcja bloga BoardGameGirl.pl, autor gry „CV” – Filip Miłuński oraz przedstawiciele wydawnictwa Granna.
17. W Konkursie można wygrać nagrodę w postaci gry planszowej „CV” ufundowaną przez Granna dla autora najciekawszego komentarza. Ponadto Organizator nie wyklucza możliwości przyznania dodatkowych wyróżnień.
18. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą komentarza i ma do niego pełnię praw autorskich. W przypadku gdy tak nie jest, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
19. Wraz z przesłaniem komentarza, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację komentarza na blogu czy innych stronach internetowych.
20. Przesłane komentarze nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
21. Zwycięzca zostanie ogłoszony w formie postu na profilu Board Game Girl w ciągu 5 (pięciu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
22. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia listy Laureatów, swój adres korespondencyjny na adres: ania@boardgamegirl.pl
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Laureatów.
24. Nagrody wysyła Organizator do 14 (czternastu) dni roboczych od przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.